Hipoteka

Hipoteka – daiktinė teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, kuria užtikrinamas esamos ar būsimos turtinės prievolės įvykdymas, kai įkeistas turtas neperduodamas kreditoriui. Nekilnojamojo daikto įkeitimo sandoris įforminamas hipotekos lakštu ir kartu yra prašymas įregistruoti hipoteką Hipotekos regsitre. 

 

Centrinės hipotekos įstaigos savininkė yra valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Hipotekos registro tvarkymo įstaigos yra: vietinių hipotekos registrų - apylinkės teismų hipotekos skyriai ir Centrinė hipotekos įstaiga. 
Asmuo, norėdamas įregistruoti hipoteką turi kreiptis į Valstybinį Registrų centrą dėl nuosavybės patvirtinančio dokumento išdavimo. Šį dokumentą o taip pat kitus reikalingus dokumentus pateikia notarui (juridinio asmens pateikia registracijos dokumentus ir banko pažymą apie finansinius duomenis). Notaras paruošia ir patvirtina hipotekos sutartį.

Hipotekos objektas

Hipotekos objektu gali būti bet kokie nekilnojamieji daiktai. Hipotekos objektu gali būti ir kilnojamasis turtas, ir turtinės teisės, jeigu šis turtas hipotekos sandoriu įkeičiamas kartu su nekilnojamaisiais daiktais. ( CK 4.171 str.)

 

Hipotekos įforminimas ir įregistravimas

Hipotekos sandoris turi būti notarinės formos. Hipotekos sandorį patvirtinęs notaras Hipotekos registro nuostatų nustatyta tvarka pateikia Hipotekos registrui duomenis apie hipoteką hipotekai įregistruoti.

 

Hipotekos įsigaliojimo momentas

1. Sutartinė hipoteka šalims galioja nuo hipotekos sandorio sudarymo momento, jeigu hipotekos sandoryje nenustatyta kitaip.

2. Prieš sąžiningus trečiuosius asmenis hipotekos sandoris gali būti naudojamas tik tuo atveju, kai hipoteka Hipotekos registro nuostatų nustatyta tvarka įregistruota Hipotekos registre.