Jūsų įmonė dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, arba juos rengia? Trūksta žinių rengiant pasiūlymus, arba jie yra atmetami dėl neatitikimo reikalavimams?

 

Nesijaudinkite, išeitis yra! Mūsų įmonės viešųjų pirkimų ekspertas padės perprasti viešųjų pirkimų subtilybes ir pašalins visas kliūtis, trukdančias juose laimėti, bei juos organizuoti.

 

UAB “FACTUM VILNIUS" perkančioms organizacijoms siūlo šias paslaugas:

 • Įstaigos viešųjų pirkimų teisinės bazės sukūrimas (supaprastintų pirkimų taisyklių, pirkimų vadovo, komisijos darbo reglamento rengimas);
 • Bendros konsultacijos viešųjų pirkimų klausimais (nuo ko pradėti, kaip elgtis konkrečiose situacijoje);
 • Konsultacijos einamųjų metų pirkimų planavimo, pirkimų verčių skaičiavimo klausimais;
 • Pirkimo būdo parinkimas;
 • Pirkimo dokumentų rengimas;
 • Išvados dėl parengtų pirkimo dokumentų atitikimo teisės aktams;
 • Pagalba ir konsultacijos rengiant viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
 • Pagalba rengiant procedūrinius dokumentus (protokolus, raštus ir kt.);
 • Konsultacijos pretenzijų viešųjų pirkimų klausimais gavimo atveju;
 • Atstovavimas ekspertų teisėmis perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos darbe.

 

UAB “FACTUM VILNIUS"  viešųjų pirkimų dalyviams (tiekėjams) siūlo:

 • Perkančiosios organizacijos vykdomo pirkimo sąlygų analizė;
 • Pagalba rengiant pasiūlymus pagal pirkimo dokumentų reikalavimus;
 • Konsultacijos dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose;
 • Atstovavimas pirkimo procedūrose;
 • Pagalba susirašinėjant su perkančiąja organizacija;
 • Konsultacijos rengiant pretenzijas tiekėjo teisių pažeidimo atveju;
 • Teisinė konsultacija vykdant, pratęsiant pirkimo sutartis arba keičiant jų sąlygas.

 

Išankstinė rezervacija konsultacijoms būtina! Registruotis konsultacijai tel. 8 609 947 71, arba el.p. info@factum.lt.