Reikia patikimo advokato kuris tinkamai atstovautų Jūsų interesus teismuose ir kitose institucijose? Mes jums galime padėti!
 
UAB “Factum Vilnius” teisės specialistai garantuoja kvalifikuotą:
 • juridinių asmenų interesų gynybą;
 • konsultavimą parenkant tinkamus ginčų sprendimo būdus;
 • atstovavimą valstybinio valdymo, savivaldos ir kitose institucijose, asociacijose, įvairiose organizacijose;
 • atstovavimą ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose;
 • atstovavimą civilinėse, administracinėse, šeimos, darbo, mokesčių, intelektinės nuosavybės teisės gynimo bylose, visų instancijų teismuose;
 • kreditorių interesų gynimą, actio Pauliana, netiesioginiai ieškiniai, įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylos;
 • atstovavimą arbitraže;
 • arbitražinių susitarimų, arbitražinių išlygų, taikos sutarčių rengimą;
 • procesinių dokumentų (ieškinių, pareiškimų, prašymų, skundų) teismui rengimą;
 • ginčų sprendimą, bylų vedimo strategijos planavimą, proceso veiksmų eigos bei ypatumų numatymą;
 • pagalbą pripažįstant užsienio teismų ir arbitražų sprendimus;
 • teismo, arbitražo priimtų sprendimų vykdymo procesą ir jo koordinavimą.
 
Daugiau informacijos teiraukitės telefonu 8 609 94 771, arba el. paštu: info@factum.lt.