Greitas ir efektyvus skolų išieškojimas teisminiu ir ikiteisminiu keliu.
 
Skolų išieškojimas
 
Ikiteisminis skolų ir žalos atlyginimo išieškojimas
 
Kreipimasis į teismą yra „ultima ratio” (lot. – “kraštutinė priemonė”), t.y. juo neturi būti piktnaudžiaujama. Mes Jums siūlome alternatyvą teisminiam procesui – skolų ir žalos ikiteisminį administravimą.
 
Užsisakius ikiteisminio žalos ar skolos išieškojimo paslaugą mūsų įmonės teisininkai:
 • Surinks visą informaciją apie skolininką;
 • Vizituos skolininką, bei informuos jį apie galimas teisines pasekmes tuo atveju, jei skolininkas atsisakys padengti įsiskolinimą;
 • Susisieks telefonu su skolininku, ar žalą padariusiu asmeniu;
 • Nusiųs įspėjimą apie pareigą kompensuoti žalą ar sumokėti skolą, įskaitant delspinigius (palūkanas);
 • Imsis visų teisėtų priemonių tam, kad būtų pasirašytas skolos ar žalos pripažinimo ir pasižadėjimo padengti įsiskolinimą per numatytą terminą dokumentas;
 • Imsis visų teisėtų priemonių, kad skolos išieškojimo išlaidas (mokestį už paslaugą) padengtų skolininkas ar žalą padaręs asmuo.
Prevencinio spaudo pavyzdį galite pamatyti čia —> spaudas
 
 
Teisminis skolų ir žalos atlyginimo išieškojimas
 
Norint kreiptis į teismą dėl skolų ir žalos atlyginimo išieškojimo, turėti teisinių žinių Jums nebūtina. Teisininkas įvertina bylos baigties galimybes, parenka palankiausią teisminio išieškojimo priemonę, paruošia visus reikiamus procesinius dokumentus, pasiūlo atstovavimą teisme, esant pagrindui – inicijuoja bankroto procedūrą, nukreipia dokumentą vykdyti (perduoda antstoliui). Trumpai
tariant, Jums reikės tik pristatyti reikiamus dokumentus, o visas kitas procedūras atliksime mes.
 
Šią paslaugą rekomenduojame rinktis, jeigu:
 • Turite informacijos apie skolininko ar žalą padariusio asmens prastą finansinę padėtį;
 • Norite užsitikrinti priverstinį teismo sprendimo vykdymą;
 • Skolos ir žalos administravimo ir ikiteisminio išieškojimo būdai nedavė laukiamų rezultatų;
 • Norite, kad būtų taikomos laikinosios apsaugos priemonės (areštuotos skolininko ar žalą padariusio asmens sąskaitos, kilnojamas ir nekilnojamas turtas, nustatytas draudimas sudaryti tam sandorius ir kt.);
 • Skolininkas ar žalą padaręs asmuo ilgą laiką vengia grąžinti skolą ar kompensuoti padarytą žalą ir nėra nusiteikęs bendradarbiauti.
 
Daugiau informacijos teiraukitės telefonu 8 609 94 771, arba el. paštu: info@factum.lt.