Netesybos

Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai).Netesybomis laikoma bauda, nustatyta konkrečia pinigų suma arba užtikrinamos prievolės sumos procentu, arba delspinigiai, skaičiuojami už kiekvieną praleidimo termino dieną.Netesybos gali būti nustatytos įstatymu, šalių susitarimu arba teismo sprendimu.

Netesybos yra kaip prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas ir sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.258 str.).

Įstatymas privalomai nustato, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinės formos. Už termino įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus praleidimą nepertraukiamai (pvz. už kiekvieną praleistą dieną) skaičiuojamos netesybos vadinamos delspinigiais. Kai netesybos už prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, netinkamą įvykdymą ar kitus pažeidimus nustatomos konkrečia suma, arba procentu nuo sumos, jos vadinamos bauda.

 

Netesybų įvykdymas

Jeigu nustatytos netesybos, kreditorius negali reikalauti iš skolininko kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę, išskyrus atvejus, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Kitokias taisykles numatantis šalių susitarimas negalioja. Kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą.Tai reiškia, kad kai kreditorius prašo už prievolės netinkamą įvykdymą ir nuostolių atlyginimo, ir netesybų, netesybos yra įskaitomos į nuostolių atlyginimą: priteisiamas nuostolių atlyginimas, o jų dydžiu sumažinama netesybų suma.

 

Nuostata dėl netesybų įskaitymo panaikina teisinį pagrindą reikalauti iš skolininko baudinių netesybų, t.y. ir nuostolių, ir netesybų visos sumos tuo pat metu, bet neatima teisės į protingo dydžio sutartines netesybas, joms viršijant kreditoriaus nuostolius. Kai reikalaujama sutartinių netesybų suma viršija priteistinus nuostolius, teismo priteistinas sumas galima nustatyti tokia tvarka: pirma į priteistiną nuostolių sumą reikėtų įskaityti ją atitinkančių sutartinių netesybų sumą, toliau spręsti likusių sutartinių netesybų dydžio pagrįstumo ir galimo sumažinimo klausimą, ir taip nustatyti galutinę priteistiną netesybų sumą.

 

Apibendrinant, netesybų įskaitymo esmė yra ta, jog kreditoriui pagrįstai reikalaujant netesybų ir nuostolių, jam priteisiama didesnioji suma, kuri apima mažesniąją. Tais atvejais, kai nuostolių suma yra didesnė nei sutartimi nustatytos netesybos, priteisiamas nuostolių atlyginimas, apimantis įskaitomą netesybų sumą.

 

Netesybos:

*įstatymo nustatytos netesybos;

*sutarties nustatytos netesybos;

*teismo nustatytos netesybos.