Vekselis

Vekselis, kaip vertybinis popierius, – tai dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui.

 

Vekselis gali būti įsakomasis (trata) arba paprastasis (solo vekselis). Įsakomuoju vekseliu (trata) jo davėjas paveda kitam asmeniui, kad šis vekselio sumą sumokėtų jame nurodytam asmeniui. Paprastuoju vekseliu (solo) jo davėjas pats įsipareigoja sumokėti jame nurodytą sumą.

 

CK pakeitimai nuo 2015 m. sausio mėn. 01 d. - vekselis, kurio suma didesnė kaip trys tūkstančiai eurų, turi būti notarinės formos, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles.

 

Skirtingai nei paskolos sutarties atveju, tuo atveju, jeigu skolininkas (vekselio davėjas) vekselyje nustatytu terminu paprastojo vekselio neapmoka (t.y. negrąžina pasiskolintų pinigų), kreditoriui nebereikia kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo, o tiesiog įstatymo nustatytais terminais ir tvarka kreiptis į notarą dėl vekselio užprotestavimo (jeigu vekselio davėjas nėra atleidęs nuo šios pareigos) ir vykdomojo įrašo padarymo.

Turėdamas notaro padarytą vykdomąjį įrašą vekselyje, vekselio turėtojas gali kreiptis tiesiogiai į antstolius dėl skolos išieškojimo.

Supaprastinta (lyginant su paskolos sutarties atveju) kreditoriaus (vekselio turėtojo) reikalavimų patenkinimo tvarka padaro vekselį saugesniu būdu kreditoriui paskolinti pinigus.