UAB "Factum Vilnius” Jums siūlo galimybę turėti teisininkų komandą už 145 EUR per mėnesį.

 

Jūs nuolatos sudarote sandorius su savo klientais, samdote darbuotojus, juos atleidžiate, prekiaujate arba teikiate paslaugas. Visi šie tarpusavio santykiai turi teisinį elementą, todėl išmintingas vadovas tokių santykių administravimą patiki profesionaliems teisininkams.

 

Mes: padėsime spręsti teisinius ginčus, sutvarkysime dokumentus, informuosime apie naujausius pasikeitimus teisinėje sistemoje, padėsime išieškoti skolas, bei pateiksime sprendimus, neleidžiančius joms atsirasti. Visa tai bus daroma norint apginti Jūsų įmonės interesus.

 

Administruodami įmonę teikiame šias paslaugas:

 

 • Įmonės vidaus dokumentų rengimas: prašymų, įsakymas, akcininkų protokolų, sprendimų, įgaliojimų ir pan;
 • Skolų išieškojimas teisminiu ir neteisminiu būdu;
 • Informacijos teikimas apie įmonės;
 • Įmonės vidaus taisyklių parengimas: pareiginių nuostatų, saugos ir priešgaisrinių instrukcijų, darbo tvarkos taisyklių ir pan;
 • Įmonės atstovavimas valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose bei teismuose;
 • Įmonės juridinės formos keitimas: iš PĮ, IĮ i UAB, AB ir pan;
 • Įmonės įstatinio kapitalo didinimas, mažinimas;
 • Spaudo sąskaitoms faktūroms, kaip skolų susidarymo prevencinės priemonės, pateikimas;
 • Skundų, pretenzijų, pareiškimų, ieškinių, atsiliepimų į ieškinius, dublikų, triplikų parengimas;
 • Naujų sutarčių su tiekėjais ar klientais rengimas ir jau pasirašytų sutarčių priežiūra ir jų vykdymo kontrolė;
 • Sutarčių su darbuotojais parengimas: darbo, materialinės atsakomybės, konfidencialumo, nekonkuravimo ir pan;
 • Darbuotojų priėmimas, atleidimas, drausminių nuobaudų skyrimas;
 • Sprendimų siūlymas kaip stabilizuoti ar pagerinti tolimesnę įmonės veiklą;
 • Sprendimų siūlymas kaip atsiskaityti su tiekėjais pasirašant reikalavimo perleidimo sutartis;
 • Įmonės pardavimas. Lietuvos ir užsienio investuotojų paieška;
 • Neribotos teisinės konsultacijos.

 

Kiek kainuoja teisinis administravimas ?

 

Teisinio administravimo kaina priklauso nuo įmonės dydžio ir veiklos specifikos. Dauguma mūsų įmonės klientų už teisinio administravimo paslaugą moka tik 145 EUR per mėnesį.

 

Daugiau informacijos teiraukitės telefonu 8 609 94 771, arba el paštu: info@factum.lt.